El projecte inicial del nostre edifici.

2015-11-21 16:48

Hem trobat al Registre administratiu de l'Ajuntament de Barcelona la memòria i els plànols que l'arquitecte Mariano Romaní i Rius va fer arribar a la institució barcelonina en data 15 d'octubre de 1962. Es presentava el projecte de construcció d'unes escoles per part de l'Obra Benéfico Social de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA  on avui dia es troba el nostre Institut.

Els documents presenten dues parts clarament diferenciades. D'una banda, hi ha la  Memòria del projecte i la resposta positiva de l'Ajuntament a la proposta de construcció que podeu consultar.

Memòria

Resposta de l'Ajuntament

D'altra banda, trobem els plànols de les diverses plantes i façanes de l'edifici. Podeu observar les imatges.

Planta baixa

Planta primera.

Segona i tercera plantes.

Quarta planta.

Cinquena planta.

Façanes principal i lateral

Façana posterior i secció transversal

Façana posterior.

Retorna

Contacte

El passat del Joan Fuster

© 2015 Rervats tots els drets.

Crea una pàgina web gratuïtaWebnode